Woord van de voorzitter maand Januari

Hallo,

2017 was een goed fietsjaar, vaak mooi weer en we hebben tijdens onze ritten geen ernstige ongevallen gehad. De meeste ongevallen gebeurden als men alleen gingen fietsen. De opkomst was zeer goed en zeer positief voor de club, dit wil dan ook zeggen dat we goed bezig zijn. We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg.

Onze eerste samenkomst is op 14 januari 2018, voor onze winterwandeling. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Hugo Verstraeten de wandeling zou organiseren maar dit is spijtig genoeg niet mogelijk voor Hugo. Als alternatief nemen we op 14 januari deel aan een georganiseerde wandeling te Peulis (Gildenzaal – Teinstraat te Peulis). Vertrek is voorzien om 9u, de club neemt de inschrijving voor haar rekening.

In de namiddag op 14 januari 2018 doen we onze nieuwjaarsreceptie en vieren we onze kampioen. Dit zal plaatshebben in ons lokaal van 14.00 tot 16.00 uur. We hopen daar iedereen een gelukkig nieuwjaar te kunnen wensen, lid en partner, met een hapje en een drankje.

Duid ook 4 februari 2018 op de kalender aan, want dan hebben we onze eetdag. Nodig familie en vrienden uit die onze club kunnen steunen. Jullie weten het nu zeker op tijd denk ik. Bedankt al op voorhand voor de steun.

Nogmaals aan alle leden en familie een gelukkig en gezond 2018, vanwege het bestuur.

Het bestuur dankt iedereen die ons een bezoekje bracht aan onze tent op de kerstmarkt.

De voorzitter,

Jan