Woord van de voorzitter maand Augustus

Hallo,
 
Beste wielervrienden wat een jaar. 2020 dat is een jaar voor de geschiedenis. Zoals je al vernomen hebt zijn de maatregelen voor COVID-19 weer op scherp gesteld. Met deze maatregel heeft het bestuur van Putte Aktief besloten de aktieviteit weer voor een maand stop te zetten. Dit wil zeggen dat je wel mag fietsen maar niet in groep, nu is de max 10 en dit is niet te verwezenlijken met een club.
 
1; Altijd over een fietspad.
 
2. Wie mag mee met welke groep
 
3. Neem geen risico en gebruik je gezond verstand zodat we gezond blijven.
 
We waren net weer terug bezig maar dit is geen afstel maar uitstel. We gaan het van maand tot maand bekijken(4 weken). Wat het aantal ritten voor kledij betreft, dit staat niet meer op de orde.
 
Laat ons maar ver ver kijken naar 2021 en dat we dan in de goede richting zitten. We houden jullie zeker op de hoogte als er veranderingen zijn. We hopen dat iedereen gezond mag blijven. Daarom gebruik je gezond verstand en trek het niet in het belachelijke. Houd je aan de regels, en denk aan de mensen in de zorgsector. Hopelijk komt niemand van ons daar tereccht.
 
We hopen op beter nieuws in september.
 
De voorzitter