Overlijden grootmoeder Hans Janssens

Beste leden,

Op zaterdag 04/06 is de grootmoeder van Hans Janssens overleden. We betuigen langs deze weg onze innige deelneming.